Idea Konkursu

W czasach komputerów, e-maili, czatów i sms’ów coraz bardziej zanika pisanie odręczne. Wśród młodzieży ten sposób komunikacji uważany jest wręcz za przestarzały. Coraz częściej młodzi ludzie stają się niezdolni do wyrażania uczuć na piśmie, mają też problemy z poprawnym pisaniem we własnym języku. W szkołach poświęca się zbyt mało uwagi dokładności pisania, a przecież badania naukowe potwierdzają, że ci którzy pracują nad charakterem swojego pisma wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni i osiągają lepsze wyniki w nauce. Stąd idea zorganizowania Konkursu Ładnego Pisania.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej. Spośród autorów prac konkursowych chcemy wyłonić osoby nieprzeciętne, indywidualności, które z łatwością przelewają na papier myśli, odczucia, przeżycia i przekonania. Celem Konkursu jest również wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma.

Weź udział w konkursie!