Materiały promocyjne

Materiały promocyjne Konkursu w 2010 roku.

Logo Kampanii Pisania Piórem:

 

 

Materiały promocyjne Konkursu w 2009 roku.

Logo Kampanii Ładnego Pisania:

Pakt złożony na ręce Ministerstwa Edukacji Narodowej, na rzecz ładnego pisania i wprowadzenia lekcji kaligrafii do szkół, wykonał Zbigniew Urbalewicz.