Patronaty Honorowe

  • Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska
  • Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
  • Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży Sejmu RP
  • Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
  • Związek Harcerstwa Polskiego
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Polski Klub Miłośników i Kolekcjonerów Piór
  • Muzeum Drukarstwa
  • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  rada_jezyka_polskiego

Patronat Małżonki Prezydenta
RP Anny Komorowskiej
Patronat Małżonki Prezydenta
RP Anny Komorowskiej
Patronat Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży
Patronat Muzeum Drukarstwa
Patronat Rady Języka Polskiego
Patronat Minister Edukacji Narodowej

Patronat Rady Języka Polskiego
Patronat Komisji Kultury i Środków Przekazu

Patronat Związku Nauczycielstwa Polskiego

List Wicemarszałka Senatu RP
 
Patronat Wydziału Polonistyki UW

Patronat Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Patronat Związku Nauczycielstwa Polskiego